Freelance webredacteuren

Freelance webredacteuren worden vaak ingeschakeld vanwege hun hele specialistische kennis of specifieke vaardigheden. Of voor opdrachten met een eenmalig karakter.

Het inhuren van een freelancer is echter duur en levert nogal eens problemen op met Flexwet of de nieuwe Wet DBA. In de meeste gevallen adviseren we onze opdrachtgevers dan ook een uitzendkracht in te lenen.

Voorkom problemen

Vanaf een opdracht met een duur van een week is een uitzendkracht niet alleen grofweg de helft goedkoper, het behoedt organisaties ook van de volgende problemen:

  • Flexwet: een freelancer die gedurende meer dan drie maanden voor een opdrachtgever werkt, kan aanspraak maken op bepaalde werknemersfaciliteiten die een werkgever biedt. Zoals een arbeidsovereenkomst.
  • Wet DBA: als de Belastingdienst achteraf oordeelt dat er sprake is van een verkapt dienstverband, dan kun je als werkgever een naheffing loonbelasting en sociale premies verwachten.
  • Auteursrecht: een freelancer behoudt in principe het auteursrecht over het door hem geleverde werk. Bij hergebruik van het werk dient over het algemeen extra betaald te worden.

Het inhuren van een freelancer via Webredacteuren Nederland gebeurt op basis van een schriftelijke overeenkomst en conform de wensen van de opdrachtgever. In dit contract zijn alle rechten en plichten van de betrokken partijen goed vastgelegd, waardoor problemen met Flexwet, Wet DBA, ketenaansprakelijkheid en auteursrecht optimaal - maar niet voor 100 procent - zijn afgedekt.

Transparantie

We rekenen voor het vinden van en de bemiddeling met een freelancer een opslag bovenop het tarief dat je met de freelancer overeenkomt. Deze opslag geldt voor maximaal een jaar. Na deze periode kan een rechtstreekse overeenkomst worden aangegaan met de freelancer. De hoogte van de opslag is onder meer afhankelijk van de lengte van de opdracht en de betalingscondities, en bedraagt ten minste 10 euro per uur.

Om maximale transparantie voor freelancer en opdrachtgever te garanderen, bemoeien wij ons niet met de hoogte van het tarief van de freelancer. Je spreekt dit als opdrachtgever rechtstreeks af met de freelancer, rekening houdend met de opslag. Uiteraard geven we wel een indicatie van het tarief af bij de presentatie van kandidaten.

Een alternatieve mogelijkheid is om de opslag ineens af te kopen, bij voorbeeld als je verwacht veelvuldig gebruik te willen maken van de freelancer. De afkoopsom bedraagt eenmalig 3500 euro.