Veruit meeste Twitter-berichten over Amerikaanse politiek afkomstig van kleine groep gebruikers

Welkom bij Webredacteuren Nederland - bureau voor werken in webredactie en content management.
Neem een kijkje op onze website!

Wie Amerikaanse politiek via Twitter volgt, moet zich realiseren dat veruit de meeste tweets afkomstig zijn van een beperkte groep. De cijfers zijn extreem: 97 procent van de politieke tweets worden gemaakt door net 10 procent van de Twitter-gebruikers.