NRC blundert met jaaroverzichten freelancers

Welkom bij Webredacteuren Nederland - bureau voor werken in webredactie en content management.
Neem een kijkje op onze website!

Een deel van de freelancers dat werkzaam is voor NRC Media heeft woensdag jaaroverzichten van een andere freelancer ontvangen. Door een fout bij de financiële administratie zijn de overzichten met ontvangen honoraria over 2019, met daarop belangrijke…