Vacatures Redactie & Co

Amstelveen - Voor de gemeente Amstelveen zoekt Redactie & Co een community manager intranet. Als onderdeel van het Team Digitale Communicatie ben je verantwoordelijk voor de positionering en promotie van het social intranet Plek. Je brengt medewerkers en afdelingen bij elkaar en informeert hen over het gebruik en de functionaliteiten van het social intranet. De focus zal in 2020 vooral gericht zijn op digitaal samenwerken met Office365 producten in Plek. Dit doe je o.a. door promotieactiviteiten en workshops te geven, zowel fysiek als digitaal via Teams. In deze rol schakel je ook met interne communicatie. Gezocht wordt een manager (HBO) met minimaal een jaar ervaring in de afgelopen drie jaar met het adviseren van organisaties over het gebruik van Office365 producten in een intranetomgeving. Bij...
Den Haag - Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je gaat de bestaande online redactie (drie personen) ondersteunen. Jouw belangrijkste taak is te zorgen voor kwalitatief goede content op de digitale kanalen en op social media. Je zorgt ervoor dat de content aansluit bij de doelgroepen en precies de juiste tone of voice heeft. Je adviseert je collega’s over het schrijven voor het web en de verschillende social media kanalen. Daarnaast schrijf je zelf teksten en geef je advies over het inzetten van de verschillende online kanalen bij communicatiecampagnes. Je beantwoordt vragen die mensen via de online kanalen worden gesteld. Je monitort onderwerpen die relevant zijn en je zorgt voor de juiste terugkoppeling van discussies in de organisatie. Gezocht wordt een redacteur/ contentmanager...
Den Haag/ Utrecht - Voor VNG Realisatie zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Newsroom en interne communicatie. Je maakt onderdeel uit van de Newsroom. De ambitie van de VNG Newsroom is bijdragen aan de verbetering van samenhangende communicatie naar, dienstverlening aan en belangenbehartiging voor gemeenten. Je ondersteunt zodoende het team communicatie bij het uitvoeren van de communicatiestrategie en de bijbehorende planning. Ook adviseer je over de communicatiedoelstellingen en de bijbehorende inzet van middelen. Je signaleert de informatie- en communicatiebehoefte bij de doelgroepen. Je onderhoudt de omgevingsanalyse c.q. het mediabeeld. Verder schrijf/ redigeer je teksten voor verschillende doelgroepen, zowel technisch als meer algemeen (off- en online). Verder optimaliseer je de online...
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur interne communicatie (Omgevingswet). De Omgevingswet raakt ongeveer 80% van de organisatie in meer of mindere mate. Dat zijn meer dan 15.000 collega's. De wet gaat in op 1 januari 2022 en de gemeentelijke organisatie moet goed geïnformeerd en betrokken worden over de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt. Je gaat je vooral bezighouden met storytelling rondom de activiteiten van de wet binnen de gemeente. Je schrijft/ redigeert artikelen en berichten op B1/B2 niveau. Je houdt de interne social media actief bij en je promoot om het aantal gebruikers en de interactiviteit te verhogen. Ook maak je filmpjes over diverse onderwerpen om te gebruiken (van trainingen tot social media). Verder ondersteun je bij...
Oisterwijk - Voor de gemeente Oisterwijk zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur. In het kader van gemeentelijke herindeling (Wet ahri) wordt gemeente Haaren opgesplitst en verdeeld over vier ‘ontvangende gemeenten’. Oisterwijk is per 01-01-2021 rechtsopvolger en inwoners van het dorp Haaren vallen vanaf dan onder gemeente Oisterwijk. Dit vraagt veel van het team communicatie dat de warme ontvangst en zachte landing van de nieuwe inwoners mede vormgeeft. In deze rol geef je advies over en geef je uitvoering aan communicatievraagstukken die met name operationeel of tactisch van aard zijn. Je maakt onderdeel uit van projectgroepen en je adviseert over/ geeft uitvoering aan projectcommunicatie. Ook stel je communicatieplannen op, adviseer je over/ geef je uitvoering aan interne communicatie,...